جوکر ۲۰۱۹
فیلم جوکر با بازی خواکین فینیکس(Joaquin Phoenix) در مورد کمدینی ناموفق است که تبدیل به بزرگترین جنایتکار شهر گاتهام می شود